TR

  • Seguiment: 4 punts (tutor)
  • Memòria: 3 punts (1,5+1,5 vocals)
  • Exposició: 3 punts (1+1+1 vocals i tutor)
 • Calendari (orientatiu, encara no és oficial):
  • Inici treball: Abril-Maig 2013
  • Establiment de l’índex provisional i planificació del treball a realitzar durant l’estiu: Juny 2013
  • Lliurament 1r esborrany: Octubre 2013
  • Esmenes a l’esborrany: Novembre 2013
  • Lliurament 2n esborrany: Desembre 2013
  • Lliurament de la memòria definitiva: Gener 2014
  • Exposició oral: Gener-Febrer 2014
  • Recuperació (memòria refeta): Abril 2014