Mirbal està adreçat a l’alumnat de l’Institut Barcelona-Congrés, de Barcelona. No obstant això, hi pot accedir tothom i potser serà d’ajut per a alumnes i professors d’altres centres. Hi trobareu eines i materials per a les classes de Filosofia i Psicologia del Batxillerat, i de Filosofia i de Ciutadania de 3r i 4t d’ESO.


Vídeo de YouTube