Tipus de canviCom canvien les substàncies —les coses més bàsiques—? Aquesta és una qüestió clau, ja que és evident que les substàncies canvien. Els eleates havien dit que el canvi era impossible, però Aristòtil sostenia que era possible no només explicar com canvien les coses, sinó també per què. L'explicació de com canvien les coses se segueix de la concepció aristotèlica de la substància, entesa en termes de matèria i forma. L'explicació de per què canvien se segueix de la seva teoria de la causalitat.

Aristòtil va distingir dos tipus fonamentals de canvi, i en ambdós casos va donar una resposta al com i al perquè.

  • En el primer tipus de canvi, una substància canvia en alguna de les seves característiques. Un ésser humà envelleix, un arbre perd les seves fulles. Aristòtil diu que la substància, l'ésser humà o l'arbre, experimenta una transformació en alguna de les seves característiques, és a dir, en aquelles coses que són qualitats de la substància però que no són la seva essència. Un humà envellit és encara un humà. Un arbre sense fulles segueix sent un arbre.
  • En el segon tipus de canvi, cosa que no era arriba a ser. L'exemple favorit d'Aristòtil és el de l'estàtua. Al taller de l'escultor es treballa amb bronze. Després, un dia, hi ha una estàtua del déu Apol·lo. Com explicar aquest procés? La resposta que dóna Aristòtil consisteix en la seva caracterització de les substàncies com compostos de matèria i forma.