El Cosmos i el Motor ImmòbilLa cosmologia d’Artistòtil data de les primeres fases de desenvolupament del seu pensament i es pot observar en ella una clara influència platònica. En les seves obres Sobre el cel i Sobre la generació i la corrupció, així com en alguns llibres de la Física, s'exposen les seves idees fonamentals sobre aquest tema. L'univers, que és finit i etern, es troba dividit en dos mons, el sublunar i el supralunar, cada un d'ells amb característiques ben diferents. Es reprodueix així, en certa manera, el dualisme platònic.
  • El món sublunar, en efecte, està format pels quatre elements (terra, aigua, aire, foc) i sotmès a la generació i a la corrupció, és a dir al canvi i al moviment.
  • El món supralunar, per contra, està format per una matèria especial, incorruptible, l'èter o quinta essència, que només està sotmès a un tipus de canvi, el moviment circular, que, igual que Plató, Aristòtil considera una forma perfecta de moviment.

La Terra, que és una esfera immòbil, és al centre de l'univers i, al voltant d'ella, encastats en esferes concèntriques i transparents, giren els altres astres i planetes, arrossegats pel gir de les seves esferes. El conjunt de moviments del cosmos es degut a un Primer Motor, que roman immòbil i actua directament sobre l'última esfera, més enllà de la qual ja no hi ha res, l'anomenada esfera de les estrelles fixes (es suposava que les estrelles estaven incrustades, fixades, en aquesta esfera). L’esfera de les fixes és moguda directament pel Motor Immòbil i transmet el seu moviment a totes les altres esferes i al món sublunar.


  • La necessitat d'afirmar l'existència d'un Primer Motor Immòbil. Es segueix d'un dels principis més bàsics de la física aristotèlica. Aquest principi afirma el següent: "Tot el que es mou és mogut per un altre." El món sublunar dels quatre elements és mogut per l'esfera de la Lluna, aquesta, per la immediatament superior, i, en darrer terme, el conjunt del univers per l'esfera de les estrelles fixes. Ara bé, argumenta Aristòtil, la sèrie de motors que són al seu torn moguts no pot ser infinita. És, per tant, necessari postular l'existència d'un Primer Motor, no mogut per cap altre: és a dir, un Motor Immòbil.
  • Característiques del Primer Motor.
    • És etern, com el moviment i com el temps.
    • És acte pur i forma pura. El Motor Immòbil no pot ser material, ja que existeix fora del cosmos, i fora del cosmos no hi ha matèria. És forma pura, sense barreja de matèria, i, per tant, acte pur, sense barreja de potència. Atès que forma i acte són principis de perfecció, aquest Primer Motor és l’ésser més perfecte, és la divinitat, l'objecte d'estudi de la filosofia primera o Teologia.
    • És immòbil. El Primer Motor no mou com a impulsor, mecànicament: només per contacte es pot moure d'aquesta manera, i el Motor Immòbil, en ser immaterial, no pot entrar en contacte amb res. Només pot moure com a causa final, com meta o fi, com a objecte d'Amor, apetència o tendència. Totes les coses aspiren a la perfecció, a realitzar les seves potencialitats. Les esferes celestes aspiren a la perfecció de la plena divinitat. I aquesta aspiració mou el cosmos. I també així s'explica el moviment i el canvi del món sublunar, on habiten els éssers humans.