Diferències respecte del plantejament platònic 

Plató

Aristòtil

L'ànima és principi de racionalitat

L'ànima és principi de moviment i vida

La unió ànima / cos és accidental, gairebé antinatural

La unió ànima / cos és substancial

L'ànima és immortal

L'ànima individual és mortal

L'ànima és exclusiva de l'home

Tot ésser viu, pel fet de ser-ho, té ànima