ProtàgoresProtàgores d'Abdera (490-421 a. C.) va formar part del grup de filòsofs i artistes reunits al voltant de Pèricles, que li encàrrec la redacció de la constitució de la colònia atenesa de Turios, fundada en el 444 aC.
  • Antilogia i relativisme. Se li atribueix a Protàgores l'haver ensenyat que, sobre qualsevol qüestió, sempre és possible construir dos discursos oposats —una antilogia—. Tots dos són correctes, encara que cap expressi la veritat absoluta sobre el tema tractat. Si s'ha de triar un d'ells, s'ha d'elegir el més útil. El relativisme ètic que pressuposa el mètode antilògic, el reconeixement que no hi ha regles morals absolutes, és l'afirmació inicial de l'obra de Protàgores titulada Sobre la veritat: "L'home és la mesura de totes les coses". Són els homes els qui decideixen el que és just i injust. No hi ha normes, ni en ètica ni en política, que es puguin establir d'una vegada per totes i que valguin per a totes les societats i per a tots les èpoques.
  • Convencionalisme. L'altra cara del relativisme és el convencionalisme. Les pautes de vida s'estableixen per convenció o acord dels membres d'una comunitat. La veritable saviesa consisteix a saber distingir, en cada cas, quines decisions són més beneficioses. La persuasió retòrica —saber convertir "l'argument més feble en el més fort"— s'ha de posar al servei d'aquestes decisions beneficioses, per fer veure als altres justament que ho són.
  • Escepticisme. Per Protàgores, l'àmbit diví, garantia de la bondat de les normes de vida tradicionals, quedava exclòs de l'argumentació. Respecte a la qüestió religiosa, la seva va ser una posició agnòstica: " dels déus no podem saber res. Ni si són, ni si no són, ni quins són, perquè hi ha moltes coses que impedeixen saber-ho: no sols la foscor del problema, sinó també la brevetat de la vida".