Gòrgies i la segona sofísticaGòrgies de Leontini (480-380 a.C.) representa ja una segona etapa de la sofística. De les seves idees, destaca l'accent que va posar en poder del discurs persuasiu, capaç de donar la força de la veritat a allò que potser no és més que una opinió fosca i inestable. Entre els autors de la segona sofística es va obrir pas també la idea que, més enllà del valor convencional i relatiu de les normes ètiques pròpies d'una societat, hi ha una justícia natural, superior als sistemes de valors produïts pels homes. Per a alguns autors d'orientació aristocràtica, com Trasímac de Calcedó, la justícia natural és simplement el domini dels forts sobre els febles. D'acord amb aquest punt de vista, el veritable fonament del dret i la llei és la força: "El just no és més que la conveniència del més fort".