Unitat 12. L'idealisme trascendental de Kant

Es habitual considerar Immanuel Kant (1724-1804) com el filòsof més important que ha existit mai des de l'antiga Grècia. Va néixer en una ciutat de províncies, Königsberg, a l'est de Prússia, ciutat de la qual mai va sortir. Tampoc es va casar i, en definitiva, no hi ha res que valgui la pena destacar sobre la seva vida, sumida en la més absoluta rutina.

Durant gran part de la seva vida, la reputació de Kant va ser la pròpia de tot professor universitari de prestigi: és a dir, destacada en la seva època, però no destinada a durar. No obstant això, als 57 anys d'edat, després d'una dècada de silenci absolut, va publicar una de les obres més importants en tota la història de la filosofia, la Crítica de la raó pura (1781), a la qual van seguir la Crítica de la raó pràctica en 1788 i la Crítica del judici el 1790.