Plató, l'iniciador de la filosofia


Plató, detall de l'Escola d'Atenes, de Rafael (segle XVI)
Les coses més importants que sabem amb seguretat de l'autor de les obres recollides sota el nom de "Plató" són, a grans trets, les següents:
  • Que va néixer a principis dels anys 420 aC en un família rica, el nom del seu pare era Aristó (respecte el nom de la mare hi ha dubtes).
  • Que no es deia Plató. El nom amb que avui el coneixem era un pseudònim: l'"ample d'esquena". El seu veritable nom era Aristocles.
  • Que va tenir una forta relació, si més no en el pla intel·lectual, amb Sòcrates.
  • Que va conèixer directament els múltiples avatars pels quals va passar l'Atenes clàssica: el seu naixement coincideix amb la mort de Pèricles i durant la seva infància va viure les Guerres del Peloponès i la derrota d'Atenes. Va ser testimoni de la substitució de la democràcia clàssica pel règim "dictatorial" dels Trenta tirans —entre ells, el seu oncle, Critias— i de la restauració de la democràcia conservadora que jutjaria i condemnaria al seu mestre, Sòcrates.
  • Que pas la major part de la seva vida a Atenes, sense ser molestat per les autoritats, tot i la naturalesa profundament antidemocràtica dels seus extensos escrits polítics.
  • Que va fundar una "escola" filosòfica, l'Acadèmia, que va sobreviure com a institució per a la investigació, la reflexió i l'ensenyament durant almenys tres segles, El nom de la institució s'explica pel fet d'estar situada als jardins consagrats al heroi atenès Academ. La seva principal funció oficial sembla que va ser el culte de les Muses: una escola filosòfica atenesa havia de ser en principi una comunitat destinada al culte, amb sacrificis regulars als déus. Al costat del culte, es va desenvolupar a l'Acadèmia una intensa activitat filosòfica i científica. A la porta d'accés es llegia la següent inscripció: "No entre aquí ningú que no sàpiga geometria."
  • Que des del 367 fins a la seva mort va estar amb ell Aristòtil a l'Acadèmia.
  • Que va morir en el 347 aC
  • La Carta VII, encara que potser no fos escrita realment per Plató, afegeix a aquesta escassa llista d'ítems biogràfics tres visites a Siracusa, a Sicília, i algun tipus d'implicació política en els afers d'aquesta ciutat. Potser en els viatges a Itàlia Plató va prendre contacte amb el pitagorisme —encara que va haver també pitagòrics visitant i vivint en la Grècia continental—.
  • Que per a alguns (molts) és el veritable fundador de la filosofia: "La caracterització general més segura de la tradició filosòfica europea és que consisteix en una sèrie de notes al peu a Plató." (AN Whitehead, segle XX).