Mapa conceptual. Influències sobre la teoria de les idees