El govern dels savis Ja des dels diàlegs socràtics Plató va entendre la política com una ciència. Els polítics han de ser capaços de governar amb justícia la ciutat, ja que només d'aquesta manera poden fer que els ciutadans, inclosos ells mateixos, s'ajustin tant com sigui possible a la manera més convenient de viure. El seu saber ha de ser veritable coneixement, ciència o episteme, i no una simple opinió o creença. El deixeble de Sòcrates, fidel al intel·lectualisme moral del seu mestre, va treure la conclusió extrema: només aquells que hagin conegut la idea de Justícia i la idea de Bé són justos i, per tant, capaços de governar justament. Aquesta argumentació portava a Plató a la proposta de reformar la vida política de la ciutat fent que la governessin els filòsofs. Aquesta afirmació es coneix com "tesi del filòsof-rei".