Ètico-cívica‎ > ‎

Activitats de recuperació i consolidació per a l'estiu

Per als alumnes que han suspès la matèria els trimestre 1 i 2:

Cal lliurar a la data de setembre que s'indicarà properament les feines que s'haurien d'haver fet al llarg del curs: llibreta de la matèria, spot sobre el Bullying.

Per als alumnes que han suspès la matèria el trimestre 3:

Cal lliurar a la data de setembre que s'indicarà properament les feines que s'haurien d'haver fet al llarg del curs: llibreta de la matèria, spot sobre el Bullying, autoretrat.

Per als alumnes que tenen la matèria aprovada:

Es recomana fer el tres qüestionaris següents, si no s'han fet al llarg del curs: La Ola, La pena de mort i En un món millor